Juridische informatie

De informatie die wordt verstrekt op deze website, wordt verstrekt “as is” zonder enkele garantie, ofwel uitgedrukt of geïmpliceerd, inclusief, maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Mitel en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Mitel”) staan niet garant voor of doen verklaringen of stellen voorwaarden met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van, of anderszins met betrekking tot de informatie op deze site.

In geen geval zal Mitel aansprakelijk worden gehouden voor alle directe, indirecte, speciale, incidentele, of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortkomend uit of in verband met het gebruik of uitvoering van de informatie van deze site, zelfs als Mitel van de mogelijkheid hiervan op de hoogte is gesteld, en ofwel gebaseerd op een vordering door contract, onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidstheorie.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Er kunnen periodiek wijzigingen worden aangebracht aan de website. Mitel kan verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de website of de producten of de programma's omschreven op de website op elk moment zonder kennisgeving.

Milieubeleid

"Mitel, het hoger management, de Raad van Bestuur en medewerkers zijn begaan bij het beschermen van het milieu en het verminderen van vervuiling"

Dit wordt bereikt door voortdurende verbetering, naleving van wettelijke (verplichte en regelgevende) vereisten, bewaking en meting, openlijk handelen met overheid, klanten en partners, stimuleren van vermindering, hergebruik, recycling, behoud en energie-efficiëntie in al onze werkzaamheden, inclusief ontwikkeling en marketing van onze producten en door het bevorderen van milieubewustzijn.

Rich McBee
Chief Executive Officer

Meer informatie
VK WEEE Richtlijn betreffende Recyclingproces (PDF)
Mitel ISO 14001 Milieubeheersysteemcertificaat (PDF)