Stichting Educatie en Beroepsonderwijs

Stichting Educatie en Beroepsonderwijs (SEB) is de overkoepelde organisatie waaronder zowel ROC Midden-Brabant (mbo en educatie) en het Midden-Brabant College (vmbo) vallen. Met 15.000 leerlingen en 1.500 personeelsleden die leren en werken op 14 locaties, is sprake van een grote organisatie waar onderlinge communicatie een grote rol speelt. De kosten van telefonie en data-uitwisseling – zowel intern als extern – zijn aanzienlijk en er werd dan ook naar mogelijkheden gezocht om deze kosten te verlagen. De oplossing werd gevonden in de installatie van een IP-telefonieomgeving van Mitel.