Auteursrechten en handelsmerken

Auteursrechten

Alle materialen die overal op mitel.com of op websites van zijn dochterondernemingen verschijnen, zijn beschermd onder de wereldwijde auteursrechtelijke wetgeving en verdragsbepalingen. Het copyright op zulke materialen wordt gehouden door Mitel Networks Corporation of zijn dochterondernemingen (gezamenlijk "Mitel" genoemd), of door de oorspronkelijke ontwikkelaar van de materialen. Geen van de materialen mag worden gekopieerd, gereproduceerd, weergegeven, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, overgedragen of gedistribueerd in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Mitel. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van de materialen die verschijnen op de websites van Mitel kan een overtreding zijn op het auteursrecht, handelsmerk en andere toepasbare wetgeving en kan strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties tot gevolg hebben. De materialen die onder het auteursrecht vallen omvatten al het PDF-materiaal dat kan worden weergegeven of downloaden, maar dit materiaal kan worden gereproduceerd of gedistribueerd.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, logo's en afbeeldingen (de "Handelsmerken") die verschijnen op de websites van Mitel zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Mitel Networks Corporation of zijn dochterondernemingen (gezamenlijk "Mitel") of anderen. Andere productnamen (geen eigendom van Mitel) gebruikt op deze site, worden gebruikt met de toestemming van de handelsmerkhouder of alleen voor identificatiedoeleinden, en Mitel doet geen aanspraak op rechten op deze handelsmerken. Geen licentie of recht wordt verleend door implicatie of op welke andere manier dan ook om een handelsmerk te gebruiken dat verschijnt op de websites van Mitel. Als u vragen heeft over het gebruik van de handelsmerken van Mitel, of welke andere handelsmerken dan ook die verschijnen op deze site, neem dan contact op met onze juridische afdeling via +1 613-592-2122. Mitel is waakzaam op het afdwingen van zijn intellectuele eigendomsrechten en zal actief proberen eventuele kosten en schadevergoeding in te vorderen die Mitel oploopt bij het tegengaan van misbruik of verduistering van zijn eigendom.