Mitel kwaliteitsbeleid

Wij leveren producten en diensten voor communicatie en samenwerking die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, maar deze zelfs overtreffen.

We bereiken dit door onze wereldwijde klantgerichtheid, communicatie, prestatiemetingen, wettelijke vereisten en continue verbetering, wat zijn neerslag vindt in onze organisatie, bedrijfsomgeving, behoeften, doelen, processen, plannen en productplanningen.

Rich McBee
Chief Executive Officer

Zakelijke gedragscode

Mitel voelt een sterke verantwoordelijkheid en betrokkenheid jegens haar klanten, werknemers, aandeelhouders en de hele internationale gemeenschap. Wij streven dan ook naar het creëren van een werkomgeving waarin eerlijkheid, integriteit, transparantie en vertrouwen voorop staan. Onze raad van bestuur heeft een zakelijke gedragscode aangenomen die duidelijk aangeeft hoe Mitel zaken wil doen.

Details gedragscode bekijken


Privacybeleid Mitel website

Mitel stelt zich ten doel uw privacy en persoonlijke gegevens optimaal te beschermen en zakelijk te handelen op een wijze die in overeenstemming is met de wetten op het gebied van privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. In deze beleidsverklaring hopen wij u duidelijk te maken welke informatie Mitel kan verzamelen en hoe we die informatie kunnen gebruiken, beschermen en delen.

Dit beleid geldt alleen voor de websites mitel.com, mitel.com.au, mitel.be, mitel.ca, mitel.fr, mitel.de, mitel.co.za, mitel.nl, mitel.co.uk en mitel.jp. en strekt zich niet uit tot de praktijken van andere websites waarnaar we met een link kunnen verwijzen, bedrijven die we niet bezitten of waarover we geen zeggenschap hebben en tot personen die niet bij ons in dienst zijn of die niet onder onze leiding vallen.

Welke informatie verzamelt Mitel?

Persoonlijk identificeerbare informatie

Mitel verzamelt alleen de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres (“persoonlijke gegevens”), tenzij u deze informatie zelf hebt verstrekt. In sommige gevallen verstrekt u ons deze informatie direct. In andere gevallen verstrekt u ons deze informatie via onze partners. Mitel zal persoonlijke gegevens van kinderen, voor welk doel dan ook verzameld, niet willens en wetens verzamelen of gebruiken. De persoonlijke informatie die wij verzamelen omvat:

 • user.name (optioneel)
 • user.home-info.online.email (optioneel)
 • user.home-info.postal (optioneel)
 • user.home-info.telecom.telephone (optioneel)
 • user.bdate (optioneel)
 • user.gender (optioneel)
 • user.employer (optioneel)
 • user.department (optioneel)
 • user.jobtitle (optioneel)
 • user.business-info.postal (optioneel)
 • user.business-info.telecom.telephone (optioneel)
 • user.business-info.online.email (optioneel)

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Behalve persoonlijke gegevens, kan Mitel ook gegevens verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn (zoals het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem; de domeinnaam van de website van waaruit u ons bezoekt; het aantal bezoeken, gemiddelde bezoektijd, bezochte pagina's). Deze informatie wordt door ons gebruikt om de inhoud van onze websites, de ervaringen van klanten en onze bedrijfspraktijken te verbeteren. Wij verzamelen de volgende niet-persoonlijk identificeerbare informatie:

 • dynamic.clickstream
 • dynamic.http
 • dynamic.clientevents
 • dynamic.searchtext
 • dynamic.interactionrecord
 • dynamic.cookies
 • dynamic.miscdata

Cookies

Cookies betreffen een technologie die kan worden gebruikt om u op een website informatie te verschaffen die is toegesneden op uw behoeften. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan aan de hand waarvan we u de volgende keer dat u onze website bezoekt kunnen herkennen. U kunt cookies in uw browser uitschakelen of u kunt instellen dat u wordt gewaarschuwd als u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u het cookie al dan niet accepteert. Onze website gebruikt de volgende cookies: name="*" value="*" domain="*" path="*"

Hoe beschermen wij de informatie die wij verzamelen?

Mitel neemt voorzorgsmaatregelen conform de in de bedrijfstak gangbare maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen. Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of openbaarmaking.

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we deze om antwoord te geven op uw vragen, uw transacties te verwerken, u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of om onze zakelijke relatie te ondersteunen. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de in houd van onze websites, de ervaringen van klanten en bedrijfspraktijken te verbeteren. In sommige gevallen bevatten de website van Mitel koppelingen naar andere websites. Mitel is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van websites van derden.

Wij verzamelen gegevens om de volgende redenen:

 • Het voltooien en ondersteunen van de huidige activiteit
 • Website- en systeembeheer
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Eenmalige afstemming
 • Pseudonieme analyses
 • Pseudonieme beslissingen
 • Individuele analyses
 • Individuele beslissingen
 • Contact opnemen met bezoekers om diensten of producten aan te bieden
 • Het bewaren van historische gegevens
 • Telefonisch contact opnemen met bezoekers om diensten of producten aan te bieden

Hoe delen we de informatie die we verzamelen?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen en onze partners, waaronder onze onderaannemers en andere externe leveranciers, ter ondersteuning van de bovengenoemde toepassingen. Dergelijke externe leveranciers kunnen een ander beleid voeren ten aanzien van persoonlijke gegevens.

Zijn er uitzonderingen?

Mitel zal uw persoonlijke gegevens alleen zonder uw toestemming bekendmaken als wij:

 • Dit wettelijk verplicht zijn of als wij
 • Dit moeten doen om op te komen voor onze eigen rechten of deze te beschermen, bijvoorbeeld om vorderingen te innen of rechtsmiddelen aan te wenden.

In beide gevallen zal Mitel de persoonlijke informatie slechts bekendmaken voor zover nodig of vereist. We zijn niet verplicht om persoonlijke informatie te beschermen die beschikbaar is in het publieke domein.

Hoe kan ik mijn gegevens bijwerken?

Het is belangrijk voor Mitel dat de informatie die we hebben nauwkeurig en volledig is. Als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, kunt u contact opnemen met de Afdeling Juridische zaken van Mitel. Alle informatie die wij ontvangen wordt bewaard in overeenstemming met ons beleid inzake de bewaring van administratieve bescheiden.

Contact

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met de beschreven handelswijzen. In geval van vragen, opmerkingen of problemen kunt u contact opnemen met de Afdeling Juridische zaken van Mitel. Mitel Networks Corporation streeft ernaar om mogelijke problemen die u hebt met ons privacybeleid snel en efficiënt op te lossen.

Eventuele wijzigingen in dit beleid zullen tijdig online worden geplaatst. Controleer onze website regelmatig op updates of wijzigingen.
Mitel Networks Corporation
350 Legget Drive
Kanata, ON
CA  K2K 2W7
www.mitel.com 
mitel_legal@mitel.com
1-800-267-6244

Laatst bijgewerkt: februari 2014


Mitel kwaliteitsbeleid

Wij leveren producten en diensten voor communicatie en samenwerking die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, maar deze zelfs overtreffen.

We bereiken dit door onze wereldwijde klantgerichtheid, communicatie, prestatiemetingen, wettelijke vereisten en continue verbetering, wat zijn neerslag vindt in onze organisatie, bedrijfsomgeving, behoeften, doelen, processen, plannen en productplanningen.

Rich McBee
Chief Executive Officer


Milieu

“Mitel, bedrijfsleiding, raad van bestuur en werknemers streven ernaar het milieu te beschermen en milieuverontreiniging tegen te gaan”

Dit wordt bereikt door continue verbetering, naleving van wettelijke voorschriften (van wet- en regelgevende instanties), controle en meting, transparantie in contacten met overheid, klanten en partners, het bevorderen van vermindering, hergebruik, recycling, natuurbehoud en energiezuinigheid in al onze activiteiten, waaronder de ontwikkeling en marketing van onze producten, en het bevorderen van milieubewustzijn.

Rich McBee
Chief Executive Officer

Meer informatie